Artykuły opublikowane w czasopismach polskichMi?dzynarodowy Salon Przymys??u Obronnego w Kielcach 2009 - Folder reklamowy PIT - Radar Obserwacji Powierzchni Lotniska ASC-10 - Przemys??owy Instytut Telekomunikacji

Ho??danowicz Grzegorz - Modernizacja systemu obrony powietrznej - Raport, nr 2/2003

Ga??ecki Andrzej - Uwarunkowania terenowe, a zasi?g rozpoznania radiolokacyjnego - Przegl?d Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, nr 1/2003

Ho??danowicz Grzegorz - N-26 - nast?pca N-22 - Raport, nr (?)

Butowski Piotr - Rosyjskie radary dla samolot??w my??liwskich - Nowa Technika Wojskowa, nr 4/1997

Witczak Andrzej - Wielofunkcyjne radary pok??adowe - Lotnictwo, nr 21/1993

Witczak Andrzej, Konatowski Stanis??aw - Pok??adowy radar impulsowo-dopplerowski - Wojskowy Przegl?d Techniczny, nr 2/1993