Radary Kontroli Zbliżania (ASR)

Highslide JS
Radar Kontroli Zbliżania (ASR) firmy Marconi typu S511H na lotnisku w Gdańsku.
Highslide JS
Ten sam radar z mniejszej odległości.
Highslide JS
Wieża antenowa. Anteny ukryte są pod kopułą dielektryczną, zabezpieczającą je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Highslide JS
Teraz kilka zdjęć szaf z układami elektronicznymi radaru. Widok z lewej...
Highslide JS
i z prawej strony.
Highslide JS
Zbliżenie...
Highslide JS
i większe zbliżenie.
Highslide JS
Radar S511. Pierwsza wersja z lat 1980-tych.
Highslide JS
Radar S511 w wersji T (S511-T).
Highslide JS
ASR "Surveyor" produkcji Marconi Radar Systems.
Highslide JS
"Surveyor" na wieży z zainstalowaną anteną SSR.
Highslide JS
Dwie szafy nadawczo-odbiorcze i procesor sygnału radaru "Surveyor".
Highslide JS
Wykres pokrycia w płaszczyźnie pionowej "Surveyora".
Highslide JS
Radar ASR-9 produkcji Westinghouse na lotnisku Okęcie.
Highslide JS
Antena radaru ASR-9.
Highslide JS
Radar ASR-12.
Highslide JS
ASR-12. Widać, do czego służy.
Highslide JS
Radar AVIA D zainstalowany na lotnisku Berlin-Schönefeld.
Highslide JS
Radar Kontroli Obszaru AVIA CM zainstalowany w Pułtusku.
Highslide JS
Antena radaru AVIA CM w zbliżeniu.
Highslide JS
Kabina operatora radaru AVIA CM w wieży podantenowej.
Highslide JS
Falowodowy trakt nadawczo-odbiorczy radaru AVIA CM.