ERIEYE – Powietrzny System Wczesnego Ostrzegania i Kierowania

ERIEYE

ERIEYE, wdrożony do służby w 1996 roku, jest powietrznym systemem wczesnego ostrzegania i kierowania, pracującym w paśmie S, produkowanym przez Saab Microwave Systems - Szwecja.

Wyniesiony na duży pułap ERIEYE obejmuje swoim zasięgiem przestrzeń zdecydowanie większą niż jakiekolwiek naziemne stanowisko radiolokacyjne: obszar obserwacji w płaszczyźnie poziomej wynosi 50000 km², w pionie 20 km. Na otwartym morzu pole obserwacji ERIEYE jest ograniczone wyłącznie linią horyzontu - ok. 350 km (190 nm). Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom system wykrywa i precyzyjnie namierza m.in. samoloty myśliwskie, śmigłowce w zawisie, okręty nawodne oraz niewielkie pociski rakietowe.

System może działać przez całą dobę w każdych warunkach atmosferycznych oraz zapewnia nieustanny napływ informacji bez względu na zakłócenia generowane przez otoczenie.

Dzięki niewielkim rozmiarom i masie ERIEYE można zainstalować na pokładzie niewielkich maszyn z napędem odrzutowym lub turbośmigłowym. Takie rozwiązanie system-platforma zwiększa ekonomikę użytkowania systemu, m.in. zwiększa dostępność operacyjną, zapewnia niewielki zakres wymaganej bieżącej obsługi technicznej oraz mniejsze zużycie paliwa.

Technologia

antena systemu ERIEYE

System radiolokacyjny wykorzystuje aktywnie fazowaną antenę umożliwiającą sterowanie wiązką w zależności od potrzeb operacyjnych. Szeroka wiązka pozwala na obserwację dużej przestrzeni, na niewielki obszar można skierować skoncentrowaną wiązkę.

Sto dziewięćdziesiąt dwa półprzewodnikowe moduły nadawczo-odbiorcze umieszczono w nieruchomej, wąskiej i podłużnej antenie. Układ ten jest chłodzony powietrzem pobieranym przez wlot umieszczony w dziobowej sekcji anteny. Operator ma możliwość aktywnego fazowania sygnałów. Interfejs użytkownika oparto o rozwiązania intuicyjne.

Radar emituje wąskie wiązki, jednocześnie zachowując ultra niski listek boczny.

Nieustannie modernizowany ERIEYE został zbudowany z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii informatycznych obejmujących autodiagnostykę, wyszukiwanie usterek oraz pakiet testów operacyjno-funkcjonalnych. W ten sposób użytkownik otrzymuje system ograniczający czynności serwisowe i koszty związane z obsługą techniczną.

Zadania

Parametry


Charakterystyka pokrycia Pierwotny radar obserwacyjny Wtórny radar obserwacyjny i system identyfikacji swój-obcy IFF System zobrazowania stanowiska operacyjne Komunikacja