Książki wydane w PolsceRemiszewski Edward - Uk??ady selekcji cel??w ruchomych stosowane w radiolokacji - Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 1971

K?tcki T., Szyszkiewicz J., Majewski T., S??omi??ski L. - Statystyczna teoria radiolokacji - Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 1966

Ko??osowski W. - Anteny od pr?ta do szczeliny - Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, 1962

Stewart J. L. - Linie przesy??owe - Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1962

Szczurek M. R. - Urz?dzenia radiolokacyjne i ich eksploatacja - Wydawnictwa Komunikacji i ??czno??ci, Warszawa, 1961

Strona 2 z 2