Książki wydane w PolsceDufrene Roman, S?dek Edward - 70 lat Przemys??owego Instytutu Telekomunikacji - PIT, Warszawa, 2004

Moszkowicz Stanis??aw, Tuszy??ska Irena - Meteorologia radarowa - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa, 2002

Czeka??a Zbigniew - Parada radar??w - Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 1999

Pietrasi??ski Jerzy - Teoretyczne podstawy radiolokacji. Cz???? 3 - Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 1991

Grzesiak Andrzej - Teoretyczne Podstawy Radiolokacji. Cz???? 2 - Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 1984

Grzesiak Andrzej - Teoretyczne Podstawy Radiolokacji. Cz???? 1 - Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 1981

Straszewski Kazimierz - Radar i foto w kontroli ruchu drogowego - Wydawnictwa Komunikacji i ??czno??ci, Warszawa, 1981

Sztarski M. - Radary - Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, 1981

Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. Dra hab. In??. Jana Kroszczy??skiego - Wsp????czesne urz?dzenia radiolokacyjne - Wydawnictwa Komunikacji i ??czno??ci, Warszawa, 1976

Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. Dra hab. in?. Jana Kroszczy??skiego - Technika wsp?czesnej radiolokacji - Wydawnictwa Komunikacji i ???czno??ci, Warszawa, 1975

Strona 1 z 2